01 de maig 2006

8è web per a nens: Educàlia

Educàlia és un programa educatiu que Fundació "la Caixa" ha desenvolupat a Internet per a la Comunitat que formen els nens i joves de 3 a 18 anys, les seves famílies i els seus professors. Està basat en una concepció àmplia de l'educació i es caracteritza per ser un web obert –ja que compta amb la participació i la iniciativa de tots–, interactiu –perquè potencia l'intercanvi d'experiències– i dinàmic –perquè els seus continguts augmenten, progressen i milloren amb la col·laboració de tots–.

Educàlia s'estructura en dos grans apartats: educàlia infantil i primària que s'adreça als nens de 3 a 12 anys, els seus pares i mestres, i educàlia secundària que ho fa als estudiants i professors de l'ensenyament secundari.

A Educàlia també hi ha mòduls d'accés restringit als membres de la comunitat educativa i mòduls lliures. Les zones restringides requereixen claus d'accés individuals i l'acceptació d'un codi ètic regulador de les relacions entre els membres de la comunitat.

Bookmark and Share