06 de març 2007

Publicar vídeos a Internet

You Tube ha esdevingut la televisió d'Internet, però té l'inconvenient que, des de la seva pàgina, no es poden descarregar els vídeos al nostre ordinador per veure'ls quan vulguem. Ara bé, ho podem emprant altres eines:

http://vixy.net podem convertir-lo a dos formats, incloent per a Quick Time, però a més pots obtenir només l'àudio en MP3.

KeepVid
http://keepvid.com/

Un altre recurs per publicar vídeos és Google Video
http://video.google.com/. Permet publicar vídeos de més de 100 Mb de capacitat. Accepta formats com AVI, MPEG, Quicktime, Real i Windows Media. Així mateix el portal de vídeos que ha llançat Microsoft http://soapbox.msn.com/, que permet pujar vídeos també de fins 100 Mb, o sigui, en teoria, 10 cops més que el You Tube.

Bookmark and Share