03 de juliol 2007

Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar documents en Creative Commons

Hem publicat a SlideShare la presentació de Jordi Graells sobre el complex i interessant tema dels drets d'autor i la propietat intel·lectual que va fer divendres passat en la sessió de bones pràctiques per als e-moderadors del Departament de Justícia. Els e-moderadors són els líders de les comunitats de pràctica dins el projecte de gestió del coneixement que segueix el Departament.


Qualsevol aspecte de la nostra vida personal, social o professional es veu molt sovint afectada per aquesta temàtica, tant que fins i tot podríem dir que ens embolcalla la nostra existència. La presentació és clara, directa i facilita enormement la comprensió del tema. Explica sense embuts la batalla ferotge per fer compatibles, d'una banda, la compensació econòmica de l'autor artístic sobre la seva obra per poder seguir creant i, de l'altra, el dret universal de la ciutadania a accedir sense traves a la cultura i al coneixement de tothom. I, a més, tenint en compte que ja no hi ha ningú que dubti que el coneixement és el valor diferencial a l'hora d'innovar serveis i productes.

Fem-ne, doncs, tota la difusió que puguem ja que les diapositives estan subjectes a una llicència Creative Commons perquè la puguem distribuir (produint còpies) i fer-ne obres derivades, amb el requisit de posar-les amb una llicència CC igual (SA), que no se n'obtinguin econòmics (NC) i, com en totes les CC, que se'n citi l'autor (BY).

Bookmark and Share