02 d’abril 2008

Evolució del món en 5 minuts

Gairebé sis minuts dura Evolution in 5 minutes. És una gran síntesi dels milions d'anys d'evolució transcorreguts, des de l'aparició de la vidal animal a l'aigua fins als primats. Acompanya un comptador que marca el pas del temps al llarg de 6 milions de segles.

Bookmark and Share