15 de març 2008

Solidaritat amb el Tibet!

En aquest vídeo de la BBC, el Dalai Lama reclama una investigació internacional sobre el que està succeint al Tíbet.

El líder espiritual tibetà acusa els xinesos de dur a terme un genocidi cultural al Tíbet.

Bookmark and Share