10 de setembre 2008

Safe Creative, un registre per protegir i autogestionar-se els drets de les obres

Safe Creative és un web que actua de registre neutral d'una obra, que testimonia qui n'és l'autor i què se'n pot fer i què no. Molt útil per a subministradors de continguts, entitats de gestió i la comunitat en general. Les utilitats de Safe Creative (SC) són:

  1. Prova d'autoria, ja que el registre SC permet emetre certificats.
  2. Protecció. L'etiqueta de registre de SC disuadeix a qui en vulgui fer un ús indegut.
  3. Informació de drets. Tothom pot consultar el codi de l'obra al registre i veure qui n'és l'autor i els usos que en pot fer. És un sistema àgil que permet modificar usos i drets.
  4. Difusió de l'obra. SF oferirà cerca d'obres i drets i autors associats.
  5. Rigor en l'ús de llicències de difusió oberta. Per exemple, usant una llicència tipus Creative Commons amb el suport d'un registre amb dipòsit d'obra, la llicència s'aplica directament al treball i no pas a una url http://www.elmeubloc.cat (per exemple), on els continguts poden canviar i per tant és difícil demostrar a quin contingut s'aplica la llicència.
  6. Llibertat de registrar amb qualsevol modalitat copyright o copyleft, i poder-la canviar quan vulguem deixant-ne constància.
  7. Altres funcionalitats que els promotors aniran incorporant en versions successives.
Registrar Una Obra
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: safecreative tutorial)

Bookmark and Share