20 de maig 2009

La curta vida de les empreses web 2.0

Aquesta imatge va ser creada el 2006 fent servir logos d'empreses web 2.0 que van ser notícia o que es van fundar aleshores, tal com podríem llegir als arxius de TechCrunch.El món 2.0 és molt canviant i en tres anys hi ha empreses que han estat adquirides per d'altres per raó del seu èxit i d'altres que, en canvi, han fet fallida. Meg Pickard, del Guardian ha actualitzat la imatge original del món Web 2.0 per marcar les empreses que han desaparegut o que han estat comprades. Aquest n'és el resultat.Les creus roses ratllen les empreses desaparegudes actualment i els cercles verds les que han estat adquirides per d'altres. N'hi ha també que tenen a la vegada una creu i un cercle perquè han estat adquirides i han acabat despareixent, com XDrive; o bé dos cercles verds, com Pegasus News, ja que han estat adquirides dos cops en el mateix període.
From: Digital inspiration

Bookmark and Share