03 de febrer 2010

Els 5 sentits 2.0 / Los 5 sentidos 2.0

A més del que comentàvem ahir, avui, en la presentació per a l'Ararteko i el Síndic del Poble Andalús, hem parlat del conjunt de funcions que podem fer a Internet i, especialment, d'estratègies i recursos per preparar les organitzacions en aquest sentit. La presentació aporta idees pràctiques sobre com fer eficients feines com monitorar, comunicar, gestionar la informació... en les organitzacions en general i específicament en l'Administració.


Además de lo que comentábamos ayer, hoy, en la presentació para el Ararteko y el Síndico del Pueblo Andaluz, hemos hablado del conjunto de funciones que podemos hacer en Internet y, especialmente, de estrategias y recursos para preparar a las organizaciones en este sentido. La presentación aporta ideas prácticas sobre cómo hacer eficientes tareas como monitorizar, comunicar, gestionar la información... en las organizaciones en general y específicamente en la Administración.

Bookmark and Share